Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ROB – Meerjarenprogramma 2018-2020

Op 18 september heeft Minister Ollongren het Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aangeboden aan de Tweede Kamer. In het programma staan de thema’s democratische rechtsstaat, veranderend samenspel en financiële verhoudingen centraal.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden