Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Evaluatie

Er bestaat brede waardering voor de onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige adviezen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De adviezen worden gewaardeerd vanwege hun kwaliteit en degelijkheid. Aandachtspunten voor de toekomst zijn evenwel: een duidelijkere profilering van de adviescommissie realiseren en een investering doen in de nazorg van haar producten. Dit blijkt uit een, bij wet verplichte, externe evaluatie van de ACVZ over de periode 2014-2017.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden