Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Plan van aanpak onderzoek secundaire migratie asielzoekers

Hoe gaan EU+-lidstaten om met secundaire migratie van asielzoekers? En kan Nederland daar lering uit trekken? Deze vragen heeft staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers voorgelegd aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Om dit thema nu alvast onder de aandacht van het publiek te brengen heeft de ACVZ op 25 september haar plan van aanpak gepubliceerd.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden