Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER - Vier nieuwe kroonleden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de benoeming van vier nieuwe (plaatsvervangende) kroonleden voor de Sociaal-Economische Raad (SER): prof.dr. M. (Maarten) Lindeboom, prof.dr.ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer, prof.dr. H. (Halleh) Ghorashi en dr. S.R.A. (Steven) van Eijck. De benoeming geldt voor de resterende duur van de huidige zittingstermijn tot 1 april 2020.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden