Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

KNAW – Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen.

Wetenschappelijk onderzoekers zullen veel meer in teams moeten gaan samenwerken: met dataspecialisten en niet in de laatste plaats met ethisch experts. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) in het op 15 mei 2018 verschenen advies ‘Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen’.

Om big data goed te kunnen gebruiken, is specialistische kennis nodig op het gebied van dataprocessing. Onderzoekers werken steeds meer en nauwer met dataspecialisten. De KNAW wijst erop dat theorievorming in deze setting nog belangrijker wordt, zodat onderzoekers zich niet laten meeslepen door de grotere beschikbaarheid van data. Naast dataspecialisten horen ook ethici en juristen een vaste plek te hebben in de teams rond onderzoekers die werken met gegevens over personen. De KNAW vindt ook dat er een 'nationale infrastructuur' moet komen die die lokale partijen ondersteunt bij het verzamelen, bewerken, delen en analyseren van big data over personen.

Meer informatie 

Te verschijnen rapporten

Na de zomer verschijnen bij de KNAW rapporten over onder meer de impact van wetenschappelijk onderzoek, over dierproeven in de neurowetenschappen, over de verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan de universiteiten en over de relatie tussen publieke en private financiering van onderzoek. Een overzicht vindt u op de website van de KNAW.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden