Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Advies ‘Versnellen bouwproductie, met behoud van kwaliteit’

Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit adviseert de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’ dat op 28 juni is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In zijn advies doet de raad een aantal voorstellen om de bouwproductie te versnellen. De aanbevelingen richten zich enerzijds op maatregelen op de korte termijn, ter ondersteuning van de gesprekken die de minister is gestart in de regio’s met de meest gespannen woningmarkten. Anderzijds beveelt de raad maatregelen aan die effect zullen hebben op de langere termijn, maar die nu al moeten worden genomen.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden