Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Nieuwe raadsleden

De ministerraad heeft 9 juni jl. op voorstel van staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid ingestemd met de voordracht tot benoeming van mevrouw prof. dr. H.A.G. de Valk en de heer dr. M.A.K. Klaassen tot leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De benoemingen gaan in op 1 juli 2018 en gelden voor een periode van vier jaar.

Mevrouw Helga de Valk is deskundige op het terrein van sociale demografie en internationale migratie en de heer Mark Klaassen is expert op het terrein van gezinsmigratie, nareis en asielrecht.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden