Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen

De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Op 29 juni is het Convenant Voedingsmiddelen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen. De onderhandelingen voor dit convenant zijn gefaciliteerd door de SER.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden