Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Bijeenkomst 'Engaging Communities in Refugee Sponsorship and Resettlement'

Op 19 juni j.l. organiseerde de Canadese ambassade in samenwerking met de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Maatschappelijke Alliantie een bijeenkomst over private sponsoring van vluchtelingen, getiteld 'Engaging Communities in Refugee Sponsorship and Resettlement'. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst werden het Canadese, Britse en Ierse sponsorshipmodel toegelicht (zie www.refugeesponsorship.org/), In tegenstelling tot het Canadese model voorzien de Britse en Ierse modellen niet in een complementair kanaal waarlangs vluchtelingen het land kunnen binnenkomen. Het Ierse model is overigens nog in ontwikkeling.

In het tweede blok kwamen vijf maatschappelijke initiatieven in Nederland aan bod die alle sociale netwerken inzetten om nieuwkomers in de breedste zin van het woord te laten integreren. Duidelijk werd dat de doelstelling, doelgroep, aanpak en wijze van financieren behoorlijk uiteenlopen bij maatschappelijke initiatieven. In het laatste gedeelte van de bijeenkomst gaven Tamar de Waal (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Graig Smits (University of Toronto) hun visie op respectievelijk het Nederlandse en het Canadese integratiebeleid.

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden