Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Conferentie 'Sturen op de sociale waarde van infrastructuur'

Hoe kunnen sociale waarden meer dan nu het geval is, worden meegenomen bij de visieontwikkeling en planvorming voor infrastructuur? Die vraag stelde de WRR centraal tijdens de conferentie 'Sturen op de sociale waarde van infrastructuur', op maandag 4 juni 2018 in het Museum voor Communicatie in Den Haag. De conferentie leverde een aantal aanknopingspunten op voor verdere gedachten- en beleidsvorming. Bijvoorbeeld dat inclusief denken een brede invalshoek en een langetermijnperspectief impliceert. Het betekent bijvoorbeeld dat niet alleen wordt gekeken naar technische mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur maar ook naar de gevolgen van infrastructuurinvesteringen voor de bewoners van een wijk en de interactie tussen hen. Vertrouwen, transparantie, heldere en adaptieve spelregels, elkaars taal spreken en burgers en bedrijven die ergens het initiatief toe nemen daarvoor ook de credits geven, zijn daarbij enkele essentiële waarden.

Deelnemers uit een groot aantal sectoren – van mobiliteit en economie tot ecologie, onderzoek en onderwijs, beleid, beheer en uitvoering, politiek, gemeente, provincie, Rijk tot adviesraden, consultants en changemakers – woonden de conferentie bij. Over 'Sturen op de sociale waarde van infrastructuren' verschijnt onder redactie van Margot Weijnen en Annemarth Idenburg binnenkort een bundel met bijdragen van de sprekers.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden