Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR - De nieuwe verscheidenheid

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen, en deze zal de komende decennia nog verder stijgen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen naar Nederland kwamen, komen er tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. De toenemende verscheidenheid leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie. In buurten met veel verscheidenheid oordelen bewoners minder positief over de verhoudingen in hun buurt en voelen zij zich minder thuis. Dat geldt ook voor personen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit de WRR-verkenning ‘De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland’, die op 29 mei werd gepubliceerd.

In deze verkenning worden de veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking geanalyseerd. Hieruit blijkt hoe verscheidenheid naar herkomst verschillend uitwerkt tussen en binnen Nederlandse gemeenten. Zo bestaan er tussen gemeenten grote verschillen. In homogene gemeenten, zoals Urk, zijn er bijvoorbeeld vrijwel geen inwoners met een migratieachtergrond, in agrarische gemeenten, zoals Westland, zijn veel inwoners met een Poolse of Bulgaarse achtergrond. In expatgemeenten, zoals Amstelveen en Voorschoten, komen de inwoners uit alle delen van de wereld. In meerderheid-minderheden steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, heeft de meerderheid van de inwoners een migratieachtergrond en is het aantal verschillende herkomstlanden zeer groot. 

Meer informatie  

Tegelijkertijd met deze empirische verkenning publiceert de WRR ook de stedenverkenning ‘De wereld in een stad: migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa’. Deze verkenning met bijdragen van externe auteurs behandelt voorbeelden van de omgang met de toegenomen verscheidenheid in een groot aantal Europese steden.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden