Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ROB – Advies Verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 201

Het voorstel voor het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 2019 kan worden ingevoerd. Het model is uitontwikkeld voor zowel de voorspelling van het aantal huishoudens dat bijstand ontvangt als de prijs van de uitkering die zij gezien de objectieve kenmerken zouden moeten ontvangen. Een verdere zoektocht naar nieuwe factoren – laat staan een model gebaseerd op nieuwe principes – acht de Raad niet noodzakelijk en niet zinvol. Dat laat onverlet dat onderhoud nodig blijft. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een advies aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies werd op 21 juni gepubliceerd.

Elk jaar worden de bijstandsbudgetten via een objectief verdeelmodel over alle gemeenten verdeeld. Dat verdeelmodel staat bekend als het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet (bijstandsuitkeringen). Het model dat sinds 2015 van kracht is, is de afgelopen jaren doorontwikkeld en verbeterd. De ROB adviseerde in 2017 dat het verdeelmodel ‘af’ is ten aanzien van de voorspelling van het aantal huishoudens dat bijstand ontvangt, maar dat er onderzoek nodig is naar de hoogte van de uitkering. Het ministerie van SZW is dat onderzoek gestart, en heeft de ROB gevraagd te adviseren over de wijzigingen die daaruit voortvloeien.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden