Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RVS – Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar, en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’ dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op 5 juni overhandigde aan minister Hugo de Jonge (VWS).

In het advies heeft de RVS ook gekeken naar andere leeftijdsgrenzen die problemen veroorzaken voor jongeren, bijvoorbeeld rondom de huurtoeslag en het kiesrecht. De grens in de jeugdhulp is nu het meest nijpend, maar in de nabije toekomst moet er ook aandacht komen voor andere leeftijdsgrenzen. Daarbij reikt de RVS in zijn advies een handvat aan: een afwegingskader waarmee leeftijdsgrenzen meer systematisch uitgedacht kunnen worden. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden