Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Regiobijeenkomsten Klimaatakkoord en Een leven lang leren

Tussen eind mei en half juni ging de onderhandelaars van het Klimaatakkoord het land in. Tijdens deze bijeenkomsten gingen zij met de aanwezigen in gesprek over onze klimaat- en energietoekomst. Enerzijds om mensen te informeren over het hoe en waarom van het Klimaatakkoord, anderzijds om meer gevoel te krijgen voor hoe mensen in het land erover denken, wat hun ideeën en zorgen zijn. Zonder draagvlak wordt het immers moeilijk de noodzakelijke energietransitie te realiseren.

Op vijf plaatsen konden burgers meepraten: Zutphen, Breda, Groningen, Utrecht en Leiden. De bijeenkomsten werden georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Sociaal Economische Raad (SER) en andere partners. Ze werden druk bezocht en leidden tot geanimeerde discussies.

Meer informatie 

Bijeenkomsten over een leven lang ontwikkelen

Leren en jezelf ontwikkelen vanzelfsprekend maken, tot een optimale leercultuur komen, voor en door mensen én organisaties. Dat is het doel van de beweging die de Sociaal-Economische Raad (SER) wil inzetten. Daarom organiseerde de SER op 30 mei in Rijswijk een grote bijeenkomst om goede (regionale) voorbeelden te delen en op te schalen en te inventariseren wat op nationaal niveau nodig is om het leren een vanzelfsprekende en aantrekkelijke bezigheid te laten worden. Deelnemers gingen hierover ook in gesprek met ministers Wouter Koolmees (SZW) en Ingrid van Engelshoven (OCW). 

De bijeenkomst was de start van een reeks bijeenkomsten over het onderwerp in het land. De middag leverde veel inspiratie én markeerde het begin van lerende netwerken, waarin partijen samen een eerste stap naar een nationale doe-agenda zetten. Deze agenda moet ervoor zorgen dat alle mensen en bedrijven over de juiste skills beschikken om mee te kunnen doen in de maatschappij én om die skills voortdurend kunnen ontwikkelen. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden