Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Advies Energietransitie en werkgelegenheid in Tweede Kamer

De energietransitie raakt ons allemaal, zowel in werk als in scholing en privé. De omschakeling van olie en gas als energiebronnen naar nieuwe vormen zoals wind, zon en thermische energie zal enorme investeringen met zich meebrengen. Maar juist het vinden van voldoende en goed opgeleide mensen bepaalt of dit een succes gaat worden of niet. Er moet dus ook worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in de begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. Dit besprak een SER-delegatie op 6 juni met leden van de Vaste Kamercommissies Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het advies ‘Energietransitie en Werkgelegenheid’ (april 2018).

Hoe aan al die mensen te komen, en hoe kan meer haast worden gemaakt met flexibel en vraaggestuurd onderwijs, vroegen de Kamerleden zich tijdens de bijeenkomst af. De noodzaak wordt steeds groter om snel actie te ondernemen. De Kamerleden gaven dan ook aan naar een ‘game changer’ te zoeken die verandering op gang kan brengen.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden