Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Brandbrief Lerarentekorten

Een landelijke taskforce is nodig om de lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs op te kunnen lossen. De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moeten hiervoor de regie en de verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat adviseert de Onderwijsraad in zijn briefadvies aan de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs. Want lerarentekorten vormen een groot en urgent maatschappelijk probleem. Het briefadvies verscheen op 28 mei.

De raad noemt in zijn brief meerdere oorzaken voor het probleem. Hierbij spelen onder andere status en imago van leraren, loopbaanmogelijkheden, werkdruk en beloningsstructuren een rol. Daarnaast is de bestaande kwalificatiestructuur in het onderwijs ontoereikend. De raad komt dit najaar met een advies waarin hij een langetermijnperspectief biedt voor het probleem. In dat advies kijkt de raad hoe opleidings- en arbeidsstructuur structureel kunnen bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden