Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Internationalisering in het hoger onderwijs

Internationalisering van het hoger onderwijs is gewenst, maar gaat niet vanzelf goed. Er zijn strikte waarborgen nodig voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dat heeft de Onderwijsraad minister Van Engelshoven van Onderwijs meegegeven als inbreng voor haar visiebrief over internationalisering, die binnenkort naar de Tweede Kamer gaat. Het briefadvies ‘Internationalisering in het hoger onderwijs’ verscheen op 29 mei.

De raad wijst erop dat het bij internationalisering om meer gaat dan Engels en studentenmobiliteit. Het gaat volgens de raad vooral om dat studenten internationaal competent worden. Er dient bovendien oog te zijn voor de specifieke context waarbinnen hogescholen en universiteiten werken. Daarnaast betekenen verschillen binnen het hoger onderwijs dat van één internationaliseringsaanpak geen sprake kan zijn.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden