Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Advies samenwerkingsplan Symfonische Voorziening Landsdeel Oost

Het fusieplan dat het huidige Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest hebben opgesteld, kan rekenen op het vertrouwen van de Raad voor Cultuur. De raad ziet in het plan potentie voor een toekomstbestendig orkestmodel: een orkestvoorziening die is geworteld in de hele regio Oost en waar ruimte is voor publieksonderzoek, muzikale verdieping en permanente organisatieontwikkeling. In zijn advies over het samenwerkingsplan van 28 mei adviseert de raad minister Van Engelshoven van Cultuur daarom haar subsidierelatie met de twee orkesten per 1 september 2019 voort te zetten met de nieuwe, gefuseerde organisatie.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden