Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Vluchtelingen en werk

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In zijn rapport ‘Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans’ van 25 mei signaleert de raad dat het beeld versnipperd is. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.

In ons land hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, helaas nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen. Uit CBS-cijfers blijkt dat 2,5 jaar na hun komst niet meer dan 11 procent betaald werk heeft gevonden.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden