Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Onderwijsraad – Briefadvies Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Het wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is een stap in de goede richting van een gelijke behandeling van leerlingen. Ook geeft het ouders en leerlingen meer duidelijkheid over de toelatingscriteria tot het havo. Er is echter meer nodig om de problemen in de doorstroom van het vmbo naar het havo op te lossen. Dat schrijft de Onderwijsraad in zijn briefadvies ‘Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo’ van 25 juni.

De raad adviseert om vooral in te zetten op beleid om de aansluiting vmbo-havo inhoudelijk te verbeteren. Hij denkt daarbij aan het versterken van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding om leerlingen beter voor te bereiden op het maken van hun keuze voor een vervolgopleiding.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden