Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ROB – Advies Financieringssystematiek bijstand (BUIG)

De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet. Daarbij is ten onrechte geen rekening gehouden met het beroep dat statushouders doen op de bijstand. Tot die conclusie komt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het advies over de financieringssystematiek van de bijstand dat hij op 21 juni uitbracht aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren te maken met grote tekorten op de uitvoering van de bijstand. Het tekort beloopt ruim 270 miljoen euro in zowel 2016 als 2017. Gemeenten krijgen de kosten hiervan op termijn gedeeltelijk wel terug, maar in het jaar dat de statushouders instromen is het budget niet toereikend en financieren gemeenten de kosten daarvan uit eigen middelen. Daarom vindt de ROB dat de ramingsmethodiek moet worden aangepast.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden