Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Nederlandse Sportraad – Reactie advies Subsidies Sportevenementen

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport neemt het advies van de Nederlandse Sportraad (Nlsportraad) over om een onafhankelijke beoordelingscommissie op te stellen onder auspiciën van die raad. Dat schrijft hij in zijn reactie (d.d. 15 juni) op het briefadvies ‘Subsidies Sportevenementen’ van april 2018. De rol van de nieuwe beoordelingscommissie wordt vooralsnog beperkt tot de vraag of een evenement internationaal aansprekend en daarmee subsidiabel is. De nieuwe beoordelingscommissie gaat functioneren vanaf 1 januari 2019.

Verder schrijft de minister zich te kunnen vinden in de inrichting van een afzonderlijk steunpunt voor sportevenementen, zoals de NLsportraad voorstelt, samen met de partners van de huidige netwerkorganisatie ‘Kracht van Sportevenementen’.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden