Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Raad voor Cultuur – Advies 'Alles beweegt'

Hoe vergroten en verbeteren we de dansprogrammering op Nederlandse podia en zorgen we dat de dans zichtbaarder en toegankelijker wordt voor een grotere groep Nederlanders? Dat is volgens de Raad voor Cultuur de opdracht voor de komende jaren. In zijn advies over de danssector, ‘Alles beweegt’, van 1 juni 2018 uit de Raad voor Cultuur zijn zorgen over deze kloof tussen de professionele dans en danslievend Nederland. Hij ziet een grote potentie in de danssector die met het huidige beleid echter onvoldoende wordt benut.

Nederland kent een bloeiende danscultuur. Maar ondanks die populariteit vindt het publiek zijn weg niet of nauwelijks naar de dansvoorstellingen in theaters. Om deze kloof te overbruggen adviseert de raad onder andere om door het land heen meer aanbod op maat te creëren, met extra steun van overheden. Zo zou de danssector meer toenadering moeten zoeken tot theaters en festivals, het mbo- en hbo-kunstvakonderwijs, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, het amateurdanscircuit, de zorgsector en de sport. En om een grotere, meer diverse publieksschare op te bouwen, zullen de landelijk gesubsidieerde dansgezelschappen hun werk op meer plekken moeten laten zien. 

Het advies ‘Alles beweegt’ is een van de tien sectoradviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en zomer 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden