Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Rli – Werkprogramma 2018-2019 en Jaarverslag 2017

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastrutuur (Rli) voor de periode 2018-2019 op 25 mei 2018 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV en de staatssecretaris van IenW aangeboden aan de Tweede Kamer. Om in het programma optimaal rekening te kunnen houden met de advieswensen die de nieuwe bewindslieden hebben ingebracht in hun kennismakingsgesprekken met de leden van de raad, is het werkprogramma later uitgebracht dan gebruikelijk.

Met het werkprogramma heeft de raad de ambitie om bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Meer in het bijzonder wil hij zijn adviezen richten op de energietransitie, het bevorderen van duurzame bereikbaarheid, de transitie naar een circulaire economie, de duurzame ontwikkeling van natuur en landbouw en de verdere versterking van de kracht van stedelijke regio’s. 

Meer informatie

Jaarverslag 2017

In zijn jaarverslag over 2017, dat op 22 mei verscheen, geeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een compact beeld van de publicaties in 2017, de doorwerking van de adviezen en de jaarconferentie van de samenwerkende Europese adviesraden op het gebied van de duurzame leefomgeving.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden