Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV - Kabinetsreacties op twee adviezen

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) ontving op 26 april jl. de kabinetsreactie op de adviezen ‘De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa’ en ‘Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen’. Het kabinet deelt de mening van de AIV dat de collectieve verdediging aan de Oostflank een hoofdopgave vormt voor het bondgenootschap maar ziet, in tegenstelling tot de AIV, geen noodzaak om de aanwezige NAVO-eenheden in de Baltische staten aanmerkelijk te versterken.

Naar het oordeel van het kabinet gaat van de aanwezige eenheden reeds een afschrikwekkende werking uit. Wel vervult Nederland een voortrekkersrol bij het verbeteren van de verplaatsbaarheid van militair materieel in Europa, zoals de AIV ook beklemtoont. Het kabinet verwelkomt de conclusie van de AIV dat de NAVO een rol heeft te spelen bij het tegengaan van veiligheidsrisico’s in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zoals terrorisme. Met de AIV is het kabinet van mening dat de NAVO dient te kijken naar mogelijkheden voor de offensieve inzet van cybercapaciteiten. Waar de AIV aanbeveelt dat de NAVO afziet van verdere uitbreiding, wenst het kabinet vast te houden aan het zogenoemde open-deurbeleid van de NAVO.  

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden