Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad - Een krachtige rol voor schoolleiders

Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit en -innovatie. Een verdere professionalisering en een sterkere positie van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn daarbij noodzakelijk. Schoolleiders, besturen en overheid kunnen dit gezamenlijk mogelijk maken. Dit stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ dat op 19 april is aangeboden aan minister Slob (Onderwijs).

In dit advies doet de raad aanbevelingen om de positie van de schoolleider te versterken. Zo vindt hij het van belang dat schoolleiders over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om hun werk als schoolleider te kunnen uitvoeren. Ook adviseert de Onderwijsraad om toe te werken naar één gezamenlijke beroepsstandaard met één schoolleidersregister. Onderdeel van een verplichte registratie is een afgeronde schoolleidersopleiding op masterniveau. Hiernaast vindt de raad het belangrijk dat schoolleiders vanzelfsprekend betrokken worden bij de visie op onderwijskwaliteit en de strategische koers van de organisatie. 

Naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad ging minister Slob in gesprek met enkele schoolleiders.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden