Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

23 mei – Advies Mobiliteitsbeleid (Rli)

Op 23 mei 2018 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’ uit. De centrale vraag in het advies is hoe beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever kunnen worden ingezet. De Rli stelt dat investeringen in mobiliteit meer moeten aansluiten bij de technologische veranderingen in vervoersmogelijkheden, de veranderende reisbehoefte en het toenemende belang van duurzame mobiliteit. Het advies wordt aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden