Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

19 juni 2018 - Lunchbijeenkomst Democratie & Digitalisering (ROB)

Hoe kunnen internetplatforms het democratisch debat versterken? Wat zijn de positieve en negatieve effecten op de maatschappelijke opinievorming? Wat zou de rol van overheid en bedrijfsleven hierin moeten of kunnen zijn? Over deze en andere vragen wil de ROB, in samenwerking met het ministerie van BZK, op 19 juni met u in gesprek gaan. Met bijdragen van drs. Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder voorbehoud), prof.dr. Sarah de Lange of drs. Kees-Jan de Vet, leden van de Raad voor het Openbaar Bestuur, en dr.ir. Rinie van Est van het Rathenau Instituut.

Datum: 19 juni 2018

Tijd: 12.00 - 13:30 uur, start met inlooplunch aangeboden door het ministerie van BZK

Locatie: Auditorium Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, K-2.327

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden