Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Energietransitie en werkgelegenheid

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral in mensen. Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen en in de begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. In zijn advies ‘Energietransitie en werkgelegenheid', dat op 19 april werd gepubliceerd, biedt de Sociaal-Economische Raad (SER) concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Het advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden