Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli - Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem

De klimaatopgave leidt op de lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Het kabinet zou met een nieuw voedselbeleid op deze omslag moeten anticiperen om de negatieve gevolgen ervan zo klein mogelijk te maken en de kansen – die er ook zijn – zo veel mogelijk te benutten. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem’, dat op 3 april 2018 is aangeboden aan minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS).

In Nederland is meer voedsel beschikbaar dan ooit tevoren, het is veilig en we betalen er relatief weinig voor. Nederlands voedsel wordt efficiënt geproduceerd en wereldwijd geëxporteerd. Tegelijk zijn er zorgen over de negatieve effecten van de productie en de consumptie van ons voedsel op het milieu en de biodiversiteit, op onze eigen gezondheid en op het dierenwelzijn. Recent is daar de zorg bijgekomen over de effecten van onze voedselproductie op de klimaatverandering. Zelfs als alle thans beschikbare maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse veehouderij te beperken, dan zal naar verwachting in 2050 de veehouderij toch nog beslag leggen op de totale toegestane broeikasgasuitstoot in Nederland. Een transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem is volgens de Rli daarom noodzakelijk.

Meer informatie 

Bekijk de animatie met een korte uitleg over het advies ‘Duurzaam en gezond’

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden