Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AWTI – Focus op India

Nederland heeft veel te winnen bij meer samenwerking met India rond kennis, talent en innovatie. Om de kansen die India biedt beter te benutten, moeten de Nederlandse overheid, bedrijven en kennisinstellingen meer gezamenlijk optrekken met een duidelijke strategie. Dit staat in het briefadvies ‘Focus op India’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), dat op 26 maart werd gepresenteerd.

Om meer rendement uit de samenwerking te halen doet de AWTI een aantal concrete aanbevelingen aan de Nederlandse regering. Zo is het van belang een aantal wetenschaps- en innovatiegebieden te selecteren waarvoor wederzijds interesse bestaat en waarop India en Nederland elkaar kunnen versterken. Voorbeelden zijn: biotechnologie, farmacie, elektronica en ICT.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden