Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ROB - Voor de publieke zaak

Iedereen moet lid kunnen worden van de gemeenteraad, Provinciale Staten of het algemeen bestuur van een waterschap. Maar daar gaat zoveel tijd in zitten, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de privésituatie; en dat gaat in tegen het principe van lekenbestuur. Dat moet anders, vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). In zijn advies 'Voor de publieke zaak' adviseert de ROB de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daarom over de aantrekkelijkheid van het ambt van decentrale volksvertegenwoordiger. Het advies werd op 20 maart gepubliceerd.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden