Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

NLsportraad – Akkoord met ambitie

Een breed nationaal sportakkoord is nodig om de waarde van sport voor de samenleving verder te versterken. Daarbij is een gezamenlijke ambitie nodig voor de Rijksoverheid, andere overheden, de sportsector en het bedrijfsleven. Dat staat in het advies ‘Akkoord met ambitie’ dat de voorzitter van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), Michael van Praag, op 19 maart overhandigde aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

De NLsportraad adviseert om die ambitie vorm te geven door middel van een mega- of multisportevenement. De raad adviseert de minister ook om het voortouw te nemen als het erom gaat bedrijven te betrekken bij het sportbeleid en te onderzoeken of een wettelijk kader voor de sport nodig is. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden