Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – De vele kanten van banen combineren

In Nederland zijn er ongeveer 600.000 mensen die banen combineren. Dit zijn vooral vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden. Ze kiezen hiervoor om uiteenlopende redenen. Bovendien kennen combinatiebanen meerdere verschijningsvormen die een maatschappelijke en economische meerwaarde hebben. Ook signaleren zij een aantal praktische belemmeringen. In zijn verkenning, die op 16 maart verscheen, vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) aandacht voor een aantal gevolgen daarvan. De raad constateert bijvoorbeeld dat instituties en wet- en regelgeving veelal uitgaan van één baan per persoon. Bij mensen met meerdere banen kan dat administratieve problemen opleveren.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden