Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Op weg naar 2030

Migratie is van alle tijden, dus ook van de toekomst. Maar de oorzaken en manieren van migratie veranderen voortdurend en er zijn veel onzekerheden over wat de toekomst brengen zal. Een zinvolle en realistische aanpak van migratie is alleen mogelijk als politici, bestuurders en burgers deze twee feiten onder ogen zien. Dat is de boodschap van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in haar toekomstverkenning ‘Op weg naar 2030’, die op 5 maart werd gepubliceerd.

Met deze verkenning wil de ACVZ nadrukkelijk de discussie over de toekomst van migratie in Nederland aanzwengelen en zodoende een bijdrage leveren aan het creëren van een visie over migratie. Hoofdvraag daarbij is: Wat willen we met migratie en hoe gaan we dat doen? Door hierover met verschillende geledingen van de samenleving (zoals jongeren, ouderen, organisaties en ambtenaren) een discussie te voeren kan worden bepaald hoe we in de toekomst kunnen en willen omgaan met migratie. 

De ACVZ nodigt bij deze ook kenniscentra en adviesraden uit om met deze toekomstverkenning als startpunt, daar waar relevant voor hun eigen terrein, met elkaar verbindingen te leggen en in debat te gaan.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden