Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Gewogen gevaar

Herzie de huidige praktijk van intrekking van het verblijfsrecht met terugwerkende kracht. Dat is één van de aanbevelingen in het advies ‘Gewogen gevaar’. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bracht dit advies over de toepassing van het openbare-ordecriterium in het vreemdelingenrecht op eigen initiatief uit. Het werd in februari 2018 gepubliceerd. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid stuurde zijn beleidsreactie op 16 april aan de ACVZ.

Het onderzoek richt zich op hoe het Nederlandse openbare-ordebeleid, met inachtneming van het Unierecht, op een evenwichtige wijze kan worden ingericht. Evenwichtig in de zin dat de openbare orde en de belangen van de migrant beschermd blijven. Daartoe doet de ACVZ een aantal concrete aanbevelingen. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden