Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ - Nieuwe adviesonderwerpen

In zijn programmeringsbrief van april 2018 heeft staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd onderzoek te doen naar drie onderwerpen.

In de eerste plaats de vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. In december 2016 heeft deze Staatscommissie het rapport ‘Kind en ouders in de 21e eeuw' uitgebracht. Hierin doet de Staatscommissie aanbevelingen om bepaalde regels met betrekking tot juridisch ouderschap, gezag, draagmoederschap en adoptie in overeenstemming te brengen met maatschappelijke en medische ontwikkelingen.

In de tweede plaats het handelingsperspectief van de Nederlandse overheid met het oog op de aanpak van secundaire migratiebewegingen binnen de EU.

En tot slot de kansen, voorwaarden en beperkingen van samenwerking tussen overheid en private actoren. Daarbij moet ook aandacht zijn voor verbetering van de reeds bestaande vormen van samenwerking binnen de migratieketen. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden