Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Onderwijsraad – Bekostigingsdebat Eerste Kamer

Op donderdagmiddag 8 maart organiseerde de Onderwijsraad een bekostigingsdebat in de Eerste Kamer. Het doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan met politici en mensen uit het veld over de bekostiging van en de sturing op kwaliteit in het onderwijs. Centraal stonden de vier grote vraagstukken die de raad ziet rondom de bekostiging van het onderwijs: de hoogte van de bekostiging, de lumpsum, de doelmatigheid en de verantwoording van de bestedingen.

Het debat werd gevoerd aan de hand van stellingen rondom de vier centrale thema’s:

  • Met het huidige budget kunnen de ambities van de overheid niet worden gerealiseerd
  • Vrijheid van onderwijs vereist ook vrijheid van bestedingen
  • Doelmatigheid valt niet te definiëren
  • De verantwoording over bestedingen moet horizontaal

De Onderwijsraad organiseerde dit debat in het kader van de voorbereiding van een advies aan de Tweede Kamer, dat in het tweede kwartaal van 2018 verschijnt.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden