Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Kabinetsreactie Veiligheid in een wereld van verbindingen

Op 28 maart heeft het kabinet zijn reactie op het WRR-rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een strategische visie op het defensiebeleid’ vastgesteld. In de reactie onderschrijft het kabinet onder andere de noodzaak tot een samenhangend defensie- en veiligheidsbeleid, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in onze directe omgeving. De verslechtering van de veiligheidssituatie die de afgelopen jaren plaatsvond, onder meer in de nabijheid van Europa en op Europees grondgebied, geeft hiertoe alle aanleiding. Ook het belang van een intensieve samenwerking met en investeringen in de EU en de Navo wordt door het kabinet benadrukt.

Het rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen’ is op 10 mei 2017 aangeboden aan de minister-president en de minister van Defensie. Het toenmalige demissionaire kabinet besloot de inhoudelijke reactie over te laten aan het volgende kabinet. 

Meer informatie

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden