Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

NLsportraad – Jaarverslag 2017

In 2017 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een gedegen analyse uitgevoerd naar grote sportevenementen en een begin gemaakt met een aantal adviestrajecten hierover. Daarnaast heeft de raad de formerende partijen op verschillende momenten geadviseerd om in de nieuwe kabinetsperiode een sportakkoord te sluiten. In oktober bleek het voornemen voor een sportakkoord in het regeerakkoord te zijn opgenomen. Deze en andere wetenswaardigheden zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2017 van de Nlsportraad. Het jaarverslag verscheen op 4 mei 2018.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden