Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

KNAW – Replicatieonderzoek

Het systematisch herhalen van onderzoek van anderen moet normaler worden. Herhaalonderzoek helpt de geldigheid van eerder onderzoek te bevestigen of te ontkennen. Dat voorkomt verkeerde afslagen bij vervolgonderzoek. In haar advies van 15 januari pleit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) er daarom voor herhaalonderzoek te bevorderen door betere onderzoeksmethodes, transparantere verslaglegging en ruimere financiële mogelijkheden.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden