Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

19 april 2018 - Dag van de financiële verhoudingen (ROB)

Nederland staat de komende jaren voor de grote opgave de samenleving te verduurzamen: een klimaatneutrale energievoorziening, een klimaatbestendige omgeving en een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, met grote financiële gevolgen voor gemeenten, provincies, marktpartijen, maatschappelijke actoren en burgers. Daarom organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur deze eerste Dag van de financiële verhoudingen met als thema: De kosten van verduurzaming voor decentrale overheden. Verduurzamen – en nu het geld nog!

Het doel van de dag is om de verbinding tot stand te brengen tussen de maatschappelijke opgave van verduurzaming en de (wetenschappelijke) kennis en inzichten over de financiële verhoudingen.

Datum: 19 april 2018, 13.30-16.30

Locatie: Oude Stadhuys, Markt 1, Gouda

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@remove-this.raadopenbaarbestuur.nl

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden