Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

5 maart 2018 - Publieksbijeenkomst ‘Migratie op weg naar 2030. Nederland op slot?’ (ACVZ)

Op 5 maart a.s. publiceert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) haar rapport ‘Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning’. De ACVZ laat in dit rapport de waan van de dag achter zich en verlegt de blik naar de toekomst. Wat is de context waarin wereldwijde migratie in de toekomst zal plaatsvinden? Hoe moet Nederland hierin positie kiezen? Welke normatieve kaders willen we daarbij hanteren?

Naar aanleiding van deze toekomstverkenning gaan we op 5 maart in gesprek over de toekomst van migratie. Met onder andere Tesseltje de Lange (plaatsvervangd voorzitter ACVZ en specialist economisch migratierecht UvA), Saskia Bonjour (lid ACVZ en assistent-professor politicologie UvA), Fleur Bakker (medeoprichter Refugee Company), Meryem Çimen (kandidaatraadslid D66 Haarlem), Joëll Voordewind (Tweede Kamerlid CU), Kjell Winkens (student geschiedenis) en Muhyadin Mohamud (student Nederlands recht). 

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Tijd: 20.00-22.00 uur

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden