Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Optimalisering verlof na geboorte kind

Met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken heeft het kabinet een stap gezet om het verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal ontwerp van de verlofregelingen. Deze stappen zijn: vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof. Dat staat in het briefadvies ‘Optimalisering verlof na geboorte kind’ dat de SER op 16 februari heeft vastgesteld.

Het huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in praktijk erg ingewikkeld. Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De SER adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden