Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad - Meer aandacht voor onderwijs in vluchtelingenbeleid

Er is meer aandacht nodig voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid. Als zich weer een toestroom vluchtelingen voordoet, is het Nederlandse onderwijsstelsel daar onvoldoende op voorbereid. Daarom heeft de Onderwijsraad in een brief van 18 februari 2018 zijn advies 'Vluchtelingen en onderwijs' (februari 2017) opnieuw onder de aandacht gebracht van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderwijs bepaalt voor een belangrijk deel in hoeverre vluchtelingen erin slagen deel te nemen aan de maatschappij.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden