Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Over grenzen

Houd bij de financiering van theatergezelschappen meer rekening met hun eigen profilering. Door niet iedereen langs dezelfde meetlat te leggen, ontstaat er een veelzijdiger en avontuurlijker theateraanbod. Voor makers is er dan meer ruimte om zich te ontplooien, voor het publiek is er meer om te kiezen. Ga in het theaterbeleid, kortom, uit van maakbehoefte in plaats van maakdwang. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies over de Nederlandse theatersector, ‘Over grenzen’ dat op 16 februari verscheen.

De raad wil met zijn advies bevorderen dat er in het gesubsidieerde circuit meer ruimte is voor makers met een cultureel diverse achtergrond en makers die werken vanuit verschillende disciplines. Theater is voor iedereen. Toch lukt het (nog) onvoldoende om het grote potentiële publiek aan te spreken. De theatersector moet daarom worden gestimuleerd om zijn maatschappelijke voetafdruk te vergroten. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan herkennen in de verhalen die op de podia worden verteld - en dat iedere Nederlander, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, opleidingsniveau of woonplaats, optimaal toegang heeft tot theater.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden