Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Zicht op zo veel meer

Een systeem met heffingen en quota, een overkoepelend AV Fonds en één herkenbaar on demand-platform. Daarmee zal de Nederlandse audiovisuele sector beter kunnen meekomen in de ongekende dynamiek die de komst van (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon heeft veroorzaakt. Dit soort buitenlandse bedrijven moet mee-investeren in Nederlandse culturele audiovisuele producties. Deze maatregelen adviseert de Raad voor Cultuur in het rapport ‘Zicht op zo veel meer’.

Het rapport werd op 22 februari aangeboden aan de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun voorgangers hadden de raad verzocht om in kaart te brengen hoe pluriforme en kwalitatief hoogstaande Nederlandse culturele audiovisuele producties binnen het veranderende medialandschap kunnen worden gestimuleerd. Een tweede verzoek was om aan te geven wat er nodig is om te zorgen dat deze producties toegankelijk blijven voor een (inter)nationaal publiek.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden