Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Kabinetsreactie Weten is nog geen doen

Het kabinet heeft met veel waardering kennisgenomen van het rapport ‘Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op 24 april 2017 publiceerde. Minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het kabinetsstandpunt op 22 januari 2018 aan de Tweede Kamer gestuurd.

In zijn reactie ziet het kabinet het WRR-rapport als een aanmoediging om – meer dan nu het geval is – inzichten in gedragskennis ter hand te nemen, zodat problemen van mensen kunnen worden opgelost en de effectiviteit en legitimiteit van het overheidshandelen wordt versterkt. Het kabinet wil in zijn beleid en in de uitvoering van bestaand beleid steeds uitgaan van een realistisch burgerperspectief. Deze aanpak moet een tweede natuur worden.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden