Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI – Nieuw werkprogramma

Op 18 januari heeft de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zijn werkprogramma aangeboden voor 2018 aan de ministers van EZK en OCW. In het werkprogramma definieert de AWTI vier adviestrajecten: Ondernemersklimaat, Sociaal-maatschappelijke transities, Opkomst nieuwe technologieën, en Universiteiten en hogescholen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden