Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Kennisnotitie 'Energietransitie en leefomgeving'

Een belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet is de energietransitie: een transitie die niet zonder gevolgen zal zijn voor onze leefomgeving. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft ter voorbereiding op zijn werkprogramma 2018 de laatste stand van denken en doen geïnventariseerd rond een aantal onderwerpen op dit terrein. Deze inventarisatie is gebundeld in de kennisnotitie ‘Energietransitie en leefomgeving’, die op 18 december is verschenen. Het betreft een bloemlezing uit onderzoeks- en beleidsrapporten over de thema’s governance, ruimte en gebouwde omgeving.

De raad wil met deze notitie inzicht bieden in de omvang en complexiteit van de opgave waar de Nederlands samenleving voor staat, de dilemma’s en vraagstukken die hierbij opdoemen en de keuzes die in antwoord daarop kunnen worden gemaakt.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden